Nasza oferta

Odstęp zielony duży Ośrodek Psychoterapii Relacje Psychoterapeuta Rzeszów Psychoterapia Rzeszów
Psychoterapia indywidualna w Rzeszowie Ośrodek Psychoterapii Relacje Psychoterapeuta Rzeszów Psychoterapia Rzeszów

Psychoterapia indywidualna

To forma pomocy psychologicznej poprzez rozmowę. Są to spotkania z psychoterapeutą (sesje terapeutyczne), odbywające się regularnie, z reguły raz w tygodniu, o stałej porze. Każda sesja trwa 45 minut. Decyzja o rozpoczęciu psychoterapii podejmowana jest po spotkaniach konsultacyjnych. Pacjent i psychoterapeuta zawierają wówczas tzw. kontrakt terapeutyczny czyli umowę określającą cel i warunki terapii (m.in. zasady terapii, częstotliwość i terminy sesji, zasady płatności). Długość trwania psychoterapii to kwestia indywidualna i w znacznej mierze zależna od źródeł problemów, jakich doświadcza pacjent, jak również jego osobistych potrzeb oraz wspólnych ustaleń pomiędzy nim i psychoterapeutą.

Konsultacje psychologiczne

Są to pierwsze spotkania z psychologiem/psychoterapeutą mające na celu rozpoznanie trudności zgłaszającej się osoby, sformułowanie celów terapii i wybranie najkorzystniejszej dla niej formy pomocy. Spotkanie takie ma charakter diagnostyczny. Konsultacje są często wstępem do psychoterapii. Zwykle zajmują trzy do pięciu spotkań. W Ośrodku Psychoterapii Relacje prowadzimy konsultacje indywidualne, małżeńskie i rodzinne.

Konsultacje psychologiczne w Rzeszowie Ośrodek Psychoterapii Relacje Psychoterapeuta Rzeszów Psychoterapia Rzeszów
Konsultacje psychologiczne w Rzeszowie Ośrodek Psychoterapii Relacje Psychoterapeuta Rzeszów Psychoterapia Rzeszów

Konsultacje psychologiczne

Są to pierwsze spotkania z psychologiem/psychoterapeutą mające na celu rozpoznanie trudności zgłaszającej się osoby, sformułowanie celów terapii i wybranie najkorzystniejszej dla niej formy pomocy. Spotkanie takie ma charakter diagnostyczny. Konsultacje są często wstępem do psychoterapii. Zwykle zajmują trzy do pięciu spotkań. W Ośrodku Psychoterapii Relacje prowadzimy konsultacje indywidualne, małżeńskie i rodzinne.

Poradnictwo psychologiczne w Rzeszowie Ośrodek Psychoterapii Relacje Psychoterapeuta Rzeszów Psychoterapia Rzeszów

Poradnictwo psychologiczne

To forma pomocy psychologicznej znacznie krótsza od psychoterapii. Może być pomocna osobom w kryzysie, doświadczających przejściowych trudności związanych z ich aktualną sytuacją życiową. Nie podejmuje się tutaj pracy nad głębszymi problemami. Jest to pomoc nastawiona na rozwiązanie konkretnego problemu lub udzielenie wsparcia w określonej sytuacji. Obejmuje od kilku do kilkunastu spotkań w zależności od indywidualnych potrzeb Pacjenta.

Psychoterapia rodzinna

Psychoterapia rodzin polega na jednoczesnej pracy z osobami tworzącymi rodzinę lub jej część. Problemy wychowawcze, kłopoty w szkole, różne objawy psychosomatyczne, zaburzenia emocjonalne, odżywiania lub trudności w budowaniu satysfakcjonujących związków mogą być sygnałem, że pomocy potrzebuje cały system rodzinny. Pacjentem jest wtedy rodzina jako całość, a nie jedna osoba. Członkowie rodziny zapraszani są na cykl spotkań, w trakcie których – razem z terapeutami – próbują lepiej zrozumieć, skąd biorą się ich trudności. Pomoc nie polega na poszukiwaniu winnych, lecz na szukaniu przyczyn kłopotów i sposobów ich rozwiązywania. Wychodzimy z założenia, że członkowie rodziny robią wszystko, by rodzina dobrze funkcjonowała i dawała oparcie. Sam fakt zgłoszenia się rodziny po pomoc traktujemy jako dowód jej siły i ważności wewnętrznych relacji. Pomagamy rodzinom w procesie stawania się grupą bliskich sobie osób, które mogą wspierać się nawzajem w rozwoju. Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu. Sesja terapeutyczna trwa 80 min. Terapia rodzinna prowadzona jest przez dwóch psychoterapeutów systemowych i poprzedzona jest konsultacjami.
Psychoterapia rodzinna w Rzeszowie Ośrodek Psychoterapii Relacje Psychoterapeuta Rzeszów Psychoterapia Rzeszów
Psychoterapia rodzinna w Rzeszowie Ośrodek Psychoterapii Relacje Psychoterapeuta Rzeszów Psychoterapia Rzeszów

Psychoterapia rodzinna

Psychoterapia rodzin polega na jednoczesnej pracy z osobami tworzącymi rodzinę lub jej część. Problemy wychowawcze, kłopoty w szkole, różne objawy psychosomatyczne, zaburzenia emocjonalne, odżywiania lub trudności w budowaniu satysfakcjonujących związków mogą być sygnałem, że pomocy potrzebuje cały system rodzinny. Pacjentem jest wtedy rodzina jako całość, a nie jedna osoba. Członkowie rodziny zapraszani są na cykl spotkań, w trakcie których – razem z terapeutami – próbują lepiej zrozumieć, skąd biorą się ich trudności. Pomoc nie polega na poszukiwaniu winnych, lecz na szukaniu przyczyn kłopotów i sposobów ich rozwiązywania. Wychodzimy z założenia, że członkowie rodziny robią wszystko, by rodzina dobrze funkcjonowała i dawała oparcie. Sam fakt zgłoszenia się rodziny po pomoc traktujemy jako dowód jej siły i ważności wewnętrznych relacji. Pomagamy rodzinom w procesie stawania się grupą bliskich sobie osób, które mogą wspierać się nawzajem w rozwoju. Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu. Sesja terapeutyczna trwa 80 min. Terapia rodzinna prowadzona jest przez dwóch psychoterapeutów systemowych i poprzedzona jest konsultacjami.
Psychoterapia par w Rzeszowie Ośrodek Psychoterapii Relacje Psychoterapeuta Rzeszów Psychoterapia Rzeszów

Psychoterapia par/małżeńska

Psychoterapia par/małżeństw skierowana jest do par będących w kryzysie lub borykających się z trudnościami, z którymi sami nie umieją sobie poradzić.  Może dotyczyć zarówno aktualnych problemów, jak i dotąd nieprzepracowanych trudności z przeszłości. Terapia koncentruje się na zrozumieniu trudności, tym samym na ich przepracowaniu, czyli zmianie przeżywania i myślenia na ich temat. Proces ten oparty jest na współpracy i zaangażowaniu obojga partnerów. Zmiany w związku są możliwe wtedy, gdy istnieje zaangażowanie w pracę nad zmianą.

Psychoterapia małżeńska może skutkować poprawą relacji, komunikacji w związku prowadzić do lepszego rozumienia problemów i samodzielnego radzenia sobie z nimi.

Proces terapii par/małżeństw rozpoczyna się od wspólnych konsultacji. Spotkania odbywają się zwykle co dwa tygodnie i tylko przy obecności obojga partnerów. Każda sesja trwa 80 min. Terapia par/małżeńska prowadzona jest przez jednego lub dwóch psychoterapeutów.