Magdalena Mróz Ośrodek Psychoterapii Relacje Psychoterapeuta Rzeszów Psychoterapia Rzeszów

Magdalena Mróz

pedagog, psychoterapeuta

Kwalifikacje do prowadzenia terapii uzyskała w ramach czteroletniego całościowego Kursu Psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła także dwuletnie studia podyplomowe “Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży” na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Posiada wieloletni staż pracy. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując terapeutycznie w placówkach typu interwencyjnego, medycznego i socjalizacyjnego, m.in. w Ambulatorium Terapii Rodzin Oddziału Klinicznego Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w Pogotowiu Opiekuńczym, Placówce opiekuńczo-Wychowawczej, jako trener w NZOZ Idea – Centrum Psychiatrii, Psychologii Klinicznej i Psychoterapii w Rzeszowie, gdzie prowadziła grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, m.in. w oparciu o program “Miasteczko” i “Kraina”. Systematycznie podnosi swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w konferencjach i szkoleniach dotyczących psychoterapii oraz systematycznej superwizji.

Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej i grupowej dzieci i młodzieży oraz terapii par i rodzin.